Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin yılın ilk üç ayına ait Finansal Gelir Gider Tablosu’nu söz verdiğimiz şekilde bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

 

01.01.2022-31.03.2022 dönemini gelir ve giderlerimiz açısından özetlersek aşağıdaki hususların öne çıktığını görüyoruz;

 

  1.  Aidat gelirlerimiz 5,875 TL, bağış gelirlerimiz 16.500,14 TL olmak üzere toplam 22.375,14 TL gelir elde edildi.

  2.  Aynı dönemde toplam giderlerimiz 26.790,27 olarak gerçekleşti.

  3.  USD ve Altın hesaplarımızın TL karşılıkları üç ay içinde toplam 154.814,84 TL değer kazandı.

  4.  Sonuç olarak üç aylık gelir gider farkı 150.545,36 TL oldu.

  5.  Olumlu gelir gider farkı esas olarak USD ve Altın hesaplarındaki varlıkların üç ay içindeki değer artışından (Kambiyo karları) kaynaklanmaktadır.

  6.  Bu değer artışı dikkate alınmazsa bu dönemdeki gelir gider farkı -3.232,22 TL olmuştur. Diğer bir ifadeyle gelirlerimiz giderlerimizin 3.232,22 TL altında kalmıştır.

 

Derneğimizin gelirlerini artırarak önce gelir gider denkliğinin sağlanması sonra da varlıklarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Mali sonuçları üçer aylık dönemler halinde değerli üyelerimize sunmayı sürdüreceğiz.

 

Saygılarımızla,

Bebekliler Derneği Yönetim Kurulu

gelirgider.JPG