top of page

Gelir Gider Tablosu-2023

ocak-eylul23-2.JPG

Kur Değerlemeli

ocak-eylul23.JPG
gelirgider23-.JPG
gelirgider23.JPG

6 Aylık Gelir Gider Tablosu-2022

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin yılın ilk altı ayına ait finansal tablolarını söz verdiğimiz şekilde bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

 

01.01.2022-30.06.2022 dönemini gelir ve giderlerimiz açısından özetlersek aşağıdaki hususların öne çıktığını görüyoruz;

  1. Aidat gelirlerimiz 8.575₺, bağış gelirlerimiz 98.817₺ olmak üzere toplam 107.392₺ gelir elde edildi.

  2. Aynı dönemde toplam giderlerimiz 149.226₺ olarak gerçekleşti.

  3. USD ve Altın hesaplarımızın TL karşılıkları üç ay içinde toplam 271.934₺ değer kazandı.

  4. Sonuç olarak altı aylık gelir gider farkı 230.100₺ oldu.

  5. Olumlu gelir gider farkı esas olarak USD ve Altın hesaplarındaki varlıkların üç ay içindeki değer artışından (Kambiyo karları) kaynaklanmaktadır.

  6. Bu değer artışı dikkate alınmazsa bu dönemdeki gelir gider farkı -41.834₺ olmuştur. Diğer bir ifadeyle gelirlerimiz giderlerimizin -41.834₺ altında kalmıştır.

 

2022 yılının ikinci çeyreğinde üç proje ile ilgili giderlerimiz oldu:

Mavi Çocuk: Toplam giderimiz 54,742₺. Bu giderin 50,742₺ tutarındaki kısmı ikinci çeyrekte gerçekleşti.

Tevfik Fikret İlkokulu Revir Projesi: Bu proje ile ilgili giderlerin tümü, 24,510₺ ikinci çeyrekte gerçekleşti.

19 Mayıs Tekne Gezisi: Gezi ile ilgili toplam giderimiz 9,360₺ olmuştur.

 

2. Çeyrekte bu üç proje için toplam 84,612₺ giderimiz olmuştur.

Mali sonuçlarımıza, bu projelerle ilgili giderler de dikkate alarak bakılınca, Derneğimizin 2. Çeyrek mali performansının 1. Çeyreğe göre iyileştiğini söyleyebiliriz.

 

Derneğimizin gelirlerini artırarak önce gelir gider denkliğinin sağlanması sonra da varlıklarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Üyelerimizin aidatlarını ödeyerek, bağış yaparak Derneğimize desteklerini sürdürmelerini diliyoruz.

Mali sonuçları üçer aylık dönemler halinde değerli üyelerimize sunmayı sürdüreceğiz.

 

Saygılarımızla,

Bebekliler Derneği Yönetim Kurulu

gelirgider6ay.JPG
gelirgider3ay2.JPG
gelirgider3ay11.22.JPG
bottom of page