top of page

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 2023 

Derneğimiz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de, Bebek Tevfik Fikret İlkokulu’nda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 
 

Sayın üyelerimizin katılımını bilgilerinize sunarız.

 

Gündem:
 

1)  Açılış ve Yoklama
2) Saygı Duruşu
3) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması
5)  Yönetim Kurulu’nun İbrası
6)  Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve oylanması
7)  Tahmini Bütçe’nin okunması ve oylamaya sunulması
8)  Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi
9)  Dilek ve Temenniler
10) Kapanış

WhatsApp Image 2023-01-27 at 14.23.00 (1).jpeg

Gazete ilanı

bottom of page